Mandy

Rhian Eleri (Celf)

Posted on 11/04/2024

ARTIST NEWYDD CELF NEWYDD Fancy a walk in the rain? Olew ar gynfas Maint y Ddelwedd 61cm x 46cm £625 CELF NEWYDD Bonfire Garden Olew ar gynfas Maint y Ddelwedd 51cm x 41cm Maint wedi Fframio 54cm x 44cm £650 CELF NEWYDD Tuesday afternoon Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 41cm x 31cm £300 CELF NEWYDD Harmony Olew ar gynfas Maint y Ddelwedd 61cm x 61cm £700

Rhian Eleri.

Posted on 11/04/2024

BYWGRAFFIAD Yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr, rwyf bellach yn byw ym mhentref arfordirol Aberporth, Ceredigion ac yn gweithio o fy stiwdio yn Aberteifi gerllaw. Rwy’n cael fy swyno’n barhaus gan gydadwaith lliwiau a’r modd y maent yn cyfuno ac ynrhyngweithio â’i gilydd. Mae peintio yn fy ngalluogi i chwarae ac archwilio perthnasoedd rhwng lliwiau ac o ganlyniad, rwy’n gobeithio fy mod yn creu darnau sy’n apelio’n weledol. Pan rwy’n dechrau peintiad, mae’r sylfaen gychwynnol o liwiau acrylig yn caelRead More

Elin Vaughan Crowley.

Posted on 24/06/2023

BYWGRAFFIAD Rwy’n artist o Fachynlleth sy’n creu gwaith argraffu yn defnyddio arddull colagraff a leino. Mae’r gyfres hon yn seiliedig ar y tirwedd o’m cwmpas ym Mro Ddyfi. Mae’r gwaith yn deillio o fy ngwerthfawrogiad o’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad, traddodiadau, iaith, diwylliant Cymreig a phrydferthwch y tirwedd o’m cwmpas, sy’n rhan annatod o fy mywyd. 

Elin Vaughan Crowley (Celf)

Posted on 24/06/2023

ARTIST NEWYDD CELF NEWYDD Barcud Colagraff Maint y Ddelwedd 39cm x 53cm £150 CELF NEWYDD Y Bontfaen Colagraff Maint y Ddelwedd 53cm x 39cm £150

Theo Crutchley-Mack (Celf)

Posted on 26/04/2023

ARTIST NEWYDD CELF NEWYDD Lean on Hulk Olew a phren wedi’i adennill Maint y Ddelwedd 80cm x 60cm Maint wedi Fframio 100cm x 80cm £1,900 CELF NEWYDD Point to Sea Olew a phren wedi’i adennill Maint y Ddelwedd 76cm x 56cm Maint wedi Fframio 98cm x 72cm £1,900

Theo Crutchley-Mack.

Posted on 26/04/2023

BYWGRAFFIAD Rwy’n artist Prydeinig cyfoes  â’m gwaith yn ymddangos mewn casgliadau preifat a chyhoeddus ledled y DU. Yn fy arddegau, dyluniais ddarn arian 50 ceiniog a gafodd ei fathu ac a aeth i gylchrediad cenedlaethol gyda chymeradwyaeth frenhinol, gan danio cyfeiriad artistig clir o oedran ifanc. Ers graddio o Brifysgol Falmouth gyda sioe radd a werthodd pob tocyn, rwyf wedi parhau i arddangos yn llwyddiannus ledled Cymru a Chernyw am chwe blynedd hyd yma. Yn 2018 cefais wahoddiad i ynysRead More

Pete Morgan (Celf)

Posted on 05/04/2023

CELF NEWYDD Carmarthenshire Farm House Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 28.5cm sgwâr Maint wedi Fframio 47.5cm sgwâr £650 CELF NEWYDD The Lane Through Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 28.5cm sgwâr Maint wedi Fframio 47.5cm sgwâr £650 Aberffraw Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 30cm sgwâr Maint wedi Fframio 47.5cm sgwâr £650 Catherine’s Street, St David’s Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 30cm sgwâr Maint wedi Fframio 47.5cm sgwâr £650 Abereiddi Cottages – GWERTHWYD St Cwyfan’s Church, Llangwyfan – GWERTHWYDRead More

Pete Morgan.

Posted on 05/04/2023

BYWGRAFFIAD Mae adeiladau o hyd wedi bod wrth galon fy narluniau a’m paentiadau. Rwy’n gweithio’n uniongyrchol o’r amgylchedd, yn aml yn ail-ymweld â lleoedd lawer gwaith mewn tywydd a thymhorau cyfnewidiol, ac yn newid fy mhalet gyda naws a natur, o arlliwiau du a brown y gaeaf i felyn ac ocr yr hydref. Yn fwy na hynny mae gan wyrddni llachar a ffres, melyn ac awyr las glir y gwanwyn apêl arbennig yn fy mlwyddyn waith.  Mae fy mhaentiadau wediRead More

Gillian Yorath (Celf)

Posted on 31/03/2022

CELF NEWYDD Nant Bochlwyd Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 24cm x 29cm Maint wedi Fframio 34.5cm x 39.5cm £260 CELF NEWYDD Llyn Cau Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 60cm x 30cm Maint wedi Fframio 70cm x 40cm £485 CELF NEWYDD Llyn Cau Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 24cm x 29.5cm Maint wedi Fframio 34.5cm x 39.5cm £275 CELF NEWYDD Llyn Idwal from Y Garn Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 60cm x 76cm Maint wedi Fframio 72cmRead More

Gillian Yorath.

Posted on 31/03/2022

BYWGRAFFIAD Arlunydd Cymraeg ydw i, wedi fy ngeni yng Nghaerdydd. Treuliais fy mhlentyndod ym mhentref Gwaelod y Garth o ble daeth fy nghariad at y mynyddoedd. Hyfforddais yn Llundain a bûm yn gweithio fel cerfiwr a goreurwr am flynyddoedd lawer, yn Llundain a Gogledd Cymru, yn bennaf yn adfer drychau gilt a dodrefn. Dychwelais i beintio yn 2000 a dod yn aelod o Gymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru yn 2010, cymdeithas  yr wyf bellach yn is-gadeirydd arni. Tirwedd wyllt EryriRead More