Mandy

Elin Vaughan Crowley.

Posted on 24/06/2023

BYWGRAFFIAD Rwy’n artist o Fachynlleth sy’n creu gwaith argraffu yn defnyddio arddull colagraff a leino. Mae’r gyfres hon yn seiliedig ar y tirwedd o’m cwmpas ym Mro Ddyfi. Mae’r gwaith yn deillio o fy ngwerthfawrogiad o’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad, traddodiadau, iaith, diwylliant Cymreig a phrydferthwch y tirwedd o’m cwmpas, sy’n rhan annatod o fy mywyd. 

Elin Vaughan Crowley (Celf)

Posted on 24/06/2023

ARTIST NEWYDD CELF NEWYDD Barcud Colagraff Maint y Ddelwedd 39cm x 53cm £150 CELF NEWYDD Y Bontfaen Colagraff Maint y Ddelwedd 53cm x 39cm £150

Theo Crutchley-Mack (Celf)

Posted on 26/04/2023

ARTIST NEWYDD CELF NEWYDD Mountain Shelter, Rhydymain Olew ar banel Maint y Ddelwedd 50cm x 43cm Maint wedi Fframio 68cm x 61cm £1,300 CELF NEWYDD The Old Forge Olew ar banel Maint y Ddelwedd 57cm x 52cm Maint wedi Fframio 71cm x 65.5cm £1,300 CELF NEWYDD Ex-Trawler, Low Tide Olew ar banel Maint y Ddelwedd 60cm x 51cm Maint wedi Fframio  88cm x 78cm £1,800 CELF NEWYDD Dinorwic Slate Quarry, Winding House Olew ar banel Maint y Ddelwedd 51cm sgwârRead More

Theo Crutchley-Mack.

Posted on 26/04/2023

BYWGRAFFIAD Rwy’n artist Prydeinig cyfoes  â’m gwaith yn ymddangos mewn casgliadau preifat a chyhoeddus ledled y DU. Yn fy arddegau, dyluniais ddarn arian 50 ceiniog a gafodd ei fathu ac a aeth i gylchrediad cenedlaethol gyda chymeradwyaeth frenhinol, gan danio cyfeiriad artistig clir o oedran ifanc. Ers graddio o Brifysgol Falmouth gyda sioe radd a werthodd pob tocyn, rwyf wedi parhau i arddangos yn llwyddiannus ledled Cymru a Chernyw am chwe blynedd hyd yma. Yn 2018 cefais wahoddiad i ynysRead More

Pete Morgan (Celf)

Posted on 05/04/2023

CELF NEWYDD Aberffraw Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 30cm sgwâr Maint wedi Fframio 47.5cm sgwâr £650 CELF NEWYDD Catherine’s Street, St David’s Acrylig ar gynfas Maint y Ddelwedd 30cm sgwâr Maint wedi Fframio 47.5cm sgwâr £650 CELF NEWYDD Abereiddi Cottages Acrylig ar gerdyn Maint y Ddelwedd 11cm sgwâr Maint wedi Fframio 34cm x 35cm £240 St Cwyfan’s Church, Llangwyfan – GWERTHWYD Pembrokeshire Farm below Carn Llidi – GWERTHWYD The Old Farm House, Tresinwen, Strumble Head – GWERTHWYD Snowdon House,Read More

Pete Morgan.

Posted on 05/04/2023

BYWGRAFFIAD Mae adeiladau o hyd wedi bod wrth galon fy narluniau a’m paentiadau. Rwy’n gweithio’n uniongyrchol o’r amgylchedd, yn aml yn ail-ymweld â lleoedd lawer gwaith mewn tywydd a thymhorau cyfnewidiol, ac yn newid fy mhalet gyda naws a natur, o arlliwiau du a brown y gaeaf i felyn ac ocr yr hydref. Yn fwy na hynny mae gan wyrddni llachar a ffres, melyn ac awyr las glir y gwanwyn apêl arbennig yn fy mlwyddyn waith.  Mae fy mhaentiadau wediRead More

Gillian Yorath (Celf)

Posted on 31/03/2022

ARTIST NEWYDD CELF NEWYDD Craig Lwyd, Llyn Cau Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 61cm x 76cm  Maint wedi Fframio 72cm x 87cm £1,150 CELF NEWYDD Arthog Falls Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 61cm x 76cm Maint wedi Fframio 72cm x 87cm £1,100 CELF NEWYDD Llyn Cau Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 81cm x 46cm Maint wedi Fframio 90cm x 54.5cm £850 CELF NEWYDD Afon Idwal Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 81cm x 46cm Maint wedi FframioRead More

Gillian Yorath.

Posted on 31/03/2022

BYWGRAFFIAD Arlunydd Cymraeg ydw i, wedi fy ngeni yng Nghaerdydd. Treuliais fy mhlentyndod ym mhentref Gwaelod y Garth o ble daeth fy nghariad at y mynyddoedd. Hyfforddais yn Llundain a bûm yn gweithio fel cerfiwr a goreurwr am flynyddoedd lawer, yn Llundain a Gogledd Cymru, yn bennaf yn adfer drychau gilt a dodrefn. Dychwelais i beintio yn 2000 a dod yn aelod o Gymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru yn 2010, cymdeithas  yr wyf bellach yn is-gadeirydd arni. Tirwedd wyllt EryriRead More

Steffan Ebsworth (Celf)

Posted on 18/01/2022

CELF NEWYDD Holyhead I Cyfrwng cymysg Maint y Ddelwedd 32cm sgwâr Maint wedi Fframio 37cm sgwâr £350 CELF NEWYDD Holyhead II Cyfrwng cymysg Maint y Ddelwedd 32cm sgwâr Maint wedi Fframio 37cm sgwâr £350 Aberystwyth – GWERTHWYD Winter Manorbier – GWERTHWYD

Steffan Ebsworth.

Posted on 18/01/2022

BYWGRAFFIAD Cefais fy hyfforddi’n wreiddiol fel dylunydd graffeg ac ers tua 17 mlynedd rydw i wedi gweithio fel athro celf a dylunio mewn ysgol uwchradd. Yn ystod y cyfnod hwn rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i greu, gan rannu fy amser sbâr rhwng cynhyrchu gwaith celf ac ysgrifennu a pherfformio cerddoriaeth mewn bandiau amrywiol. Wrth beintio dwi’n gweithio’n bennaf mewn cyfryngau cymysg ac yn canolbwyntio ar dirluniau a morluniau Cymreig. Rwyf bob amser wedi cael fy nenu atRead More