Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru mae’r Oriel a’r Gweithdy dal ar gau. Byddwn yn cynnig gwasanaeth ‘ffôn a chasglu’ o Ddydd Llun 4/1/2021, Bydd y gwasanaeth ar gael i’r cwsmeriaid sydd wedi archebu fframiau ond heb eu casglu, ac i’r rhai sydd am brynu tocynnau rhodd yn ogystal â chelf o’r gwefan/cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Ffoniwch Anthony ar 07767387308 i drefnu amser casglu a byddwn yn prosesu eich tâl cerdyn ar linell ffôn yr Oriel cyn i chi ymweld. Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth.

ORIAU AGOR

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10.00yb – 4.30yh

Dydd Sul – Dydd Llun – AR GAU

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk