Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr Oriel a’r Gweithdy yn ail agor am 10yb ar Ddydd Mawrth, 13/4/21. Croeso nôl i chi gyd!

SYLWER………………………..BYDD YR ORIEL A’R GWEITHDY FFRAMIO AR AGOR RHWNG 9 A 12 O’R GLOCH DYDD SADWRN, 1/5/2021.

ORIAU AGOR

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10.00yb – 4.30yh

Dydd Sul – Dydd Llun – AR GAU

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk