Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

Bydd yr Oriel a’r Gweithdy ar agor o 9yb – 12 o’r gloch Dydd Sadwrn, 21/05/22. Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra. Joiwch y penwythnos

ORIAU AGOR (gweler y rhybudd uchod)

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10.00yb – 4.30yh

Dydd Sul – Dydd Llun – AR GAU

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk