Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr Oriel a’r Gweithdy yn ail agor am 10yb ar Ddydd Mawrth, 13/4/21. Croeso nôl i chi gyd!

ER SYLW – Bydd yr oriel a‘r gweithdy yn agor am 11.30 bore Sadwrn, 2/10/21. Diolch eto am eich cefnogaeth ac ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra


.

ORIAU AGOR

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10.00yb – 4.30yh

Dydd Sul – Dydd Llun – AR GAU

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk