Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr Oriel a’r Gweithdy yn ail agor am 10yb ar Ddydd Mawrth, 13/4/21. Croeso nôl i chi gyd!

Bydd yr oriel a’r gweithdy yn ail-agor am 10yb ar Ddydd Mercher, 5ed Ionawr 2022. Blwyddyn Newydd Dda!


.

ORIAU AGOR

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10.00yb – 4.30yh

Dydd Sul – Dydd Llun – AR GAU

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk