Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr Oriel a’r Gweithdy yn ail agor am 10yb ar Ddydd Mawrth, 13/4/21. Croeso nôl i chi gyd!

Bydd yr Oriel a’r Gweithdy ar agor rhwng 9 – 11.30 o’r gloch bore Sadwrn, 24/7/21 ac yn ail agor Dydd Mawrth, 27/7/21 fel yr arfer. Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra.

ORIAU AGOR

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10.00yb – 4.30yh

Dydd Sul – Dydd Llun – AR GAU

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk