DISCLAIMER/YMWADIAD

Pricing Disclaimer

All prices on this web site are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the most accurate, up-to-date information, in the event a product is listed at an incorrect price due to typographical, photographic, or technical error or error in pricing information received from our suppliers, Oriel y Bont shall have the right to refuse or cancel any orders placed for product listed at the incorrect price.


Ymwadiad Prisiau

Gall yr holl brisiau ar y wefan hon newid heb rybudd. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddarparu’r wybodaeth fwyaf cywir a chyfredol i chi, os bydd cynnyrch yn cael ei restru am bris anghywir oherwydd gwall teipio, ffotograffig neu dechnegol, neu gamgymeriad yn y wybodaeth brisio a dderbyniwyd gan ein cyflenwyr, bydd gan Oriel y Bont yr hawl i wrthod neu ddiddymu unrhyw archebion am gynnyrch a restrir ar bris anghywir.