Ian

Jonathan Retallick. (Celf)

Posted on 15/11/2020

CELF NEWYDD Under-current Olew ar banel Maint y Ddelwedd 29cm x 36cm £600 CELF NEWYDD Last Sun Olew ar gynfas Maint y Ddelwedd 15cm sgwâr £360 CELF NEWYDD Beakon Olew ar fordyn Maint y Ddelwedd 18cm x 13cm £375 Effervescence – GWERTHWYD Tumulus – GWERTHWYD Heap – GWERTHWYD

Jonathan Retallick.

Posted on 15/11/2020

BYWGRAFFIAD Cefais fy ngeni ar Ynys Môn yng ngogledd Cymru ym 1996 a chefais addysg gartref nes cofrestru ar gwrs BA Celf Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2017. O oedran ifanc roeddwn yn mynd gyda fy nheulu i grŵp celf wedi’i leoli ar yr ynys. Yn y grŵp hwn y cefais gyfle i ddysgu gan Keith Shone, Philip Snow, David Woodford, Kyffin Williams, a Jeremy Yates, yn ogystal â’r artist amatur Richard Watson a oedd yn trefnu’r grŵp. Magwyd fyRead More

Martin J Fowler. (Celf)

Posted on 03/08/2020

Summer Light Acrylig ar fordyn Maint y Ddelwedd 59cm sgwâr Maint wedi Fframio 67cm sgwâr £650 Harbourside Acrylig ar fordyn Maint y Ddelwedd 40cm sgwâr Maint wedi Fframio 48cm sgwâr £400 Over the Fields Acrylig ar fordyn Maint y Ddelwedd 40cm sgwâr Maint wedi Fframio 48cm sgwâr £400 Evening Light – GWERTHWYD

Martin J Fowler.

Posted on 03/08/2020

BYWGRAFFIAD Cefais fy ngeni a’m magu yn nhrefi mwyngloddio de Swydd Efrog. Astudiais arlunio a phaentio yng Ngholeg Celf Doncaster. Yna, astudio Paentio a Gwneud Printiau yng Ngholeg Celf Sheffield gan gwblhau BA (Anrh.) mewn Celf Gain. Rwy’n teithio ac yn recordio ardaloedd arfordirol gwyllt y wlad ac rwyf bob amser wedi cael fy nhynnu i dirwedd Cymru o blentyndod cynnar oherwydd llinach Gymreig fy nheulu. Rwyf wedi arddangos gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn arddangosfeydd unigol a chymysg,Read More

Michael Tomlinson. (Celf)

Posted on 01/08/2020

CELF NEWYDD French Knife and French Garlic Olew ar gynfas Maint y Ddelwedd 29.5cm x 24.5cm Maint wedi Fframio 37.5cm x 32.5cm £1,350 One of Dai’s Apples – GWERTHWYD The Fall – GWERTHWYD

Michael Tomlinson.

Posted on 01/08/2020

BYWGRAFFIAD Cefais fy ngeni yn Accrington, Sir Gaerhirfryn ym 1958. Enillais radd BA (Anrh.) mewn Daeareg ac Archeoleg o Brifysgol Manceinion ym 1980 a chwblheais TAR o Brifysgol Aberystwyth yn 2000. Rwyf wedi byw yng nghanolbarth Cymru ers 1986. Rwy’n arlunydd cwbl hunanddysgedig a chefais fy sioe unigol gyntaf yn Oriel Gelf Haworth, Accrington ym 1994. Ers hynny rwyf wedi cael llawer o sioeau unigol ledled y wlad gan gynnwys rhai yn The Royal Court Theatre yn Llundain ym 1995,Read More

Gareth Lloyd-Hughes (Printiadau)

Posted on 22/04/2020

Cwm Elan Print cyfyngedig Maint y Ddelwedd 39.5cm x 30cm £75 Pendinas Print cyfyngedig Maint y Ddelwedd 30cm x 25cm £75 Cadair Idris (Gaeaf) – GWERTHWYD Cadair Idris (Tachwedd) – GWERTHWYD

John Rowlands (Printiadau)

Posted on 20/04/2020

Tir – Môr – Awyr Maint y Print 22cm x 15.5cm £40 Ar y Map – Syllu Maint y Print 30cm x 40cm – £100 Maint y Print 21cm x 30cm – £50 Ar y Map – Rheidol Maint y Print 21cm x 30cm £80 Ar y Map – Tremadog Maint y Print 30cm x 40cm – £100 Maint y Print 21cm x 30cm – £50 Ar y Map – Cardi Maint y Print 26.5cm x 29cm £80 Ar yRead More

Myfanwy Brewster. (Printiadau)

Posted on 22/02/2020

Balancing Act Print giclée Maint y Print 29cm sgwâr £40 Byth yn Drifftio Arwahan Print giclée Maint y Print 29cm x 20cm £40 Helo Cadair Idris! Print giclée Maint y Print 29cm x 20cm – £40 Maint y Print 41cm x 29cm – £95 O’r ffordd pâl yn dod i fewn!! Print giclée Maint y Print 29cm x 20cm £40 Ceri efo Cadair Idris Print giclée Maint y Print 29cm sgwâr £50 Cadwalader efo Cadair Idris Print giclée Maint yRead More

Myfanwy Brewster.

Posted on 22/02/2020

BYWGRAFFIAD Gan i mi gael fy ngeni a’m magu ar fferm yng Nghemaes, yng ngolwg Parc Cenedlaethol Eryri, rwyf bob amser wedi bod â chysylltiad ag anifeiliaid a thirwedd. Rwyf wedi arlunio ers i mi fod yn bedair oed,  ac arweiniodd y diddordeb hwn mewn dylunio a thirwedd at yrfa fel Pensaer Tirwedd. Trwy gydol yr amser hwnnw bûm yn darlunio, ond rhaid cyfaddef mewn modd ad-hoc ac anghyson. Pum mlynedd yn ôl, ar ôl methu’n druenus â dod oRead More