Marian Brosschot.

BYWGRAFFIAD

Artist o Lŷn ydw i. Rwy’n ymddiddori mewn gwaith tecstilau a lluniadu du a gwyn gan fwyaf. Rwyf wedi arddangos gwaith ym Mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog ac yn Oriel Tonnau, Pwllheli. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel tiwtor Cymraeg ym Mhwllheli. Mae enwau llefydd a theithio yn bwysig i mi ac rwy’n hoff o ddogfennu hyn drwy fy ngwaith celf gan ffurfio mapiau o eiriau. Gwneuthum lun o enwau llefydd yn ardal Aberystwyth pan oeddwn yn astudio yno yn y brifysgol. Yr enwau ar y map yw’r llefydd oedd yn bwysig i mi yn ystod y blynyddoedd hynny.