Elizabeth Haines.

BYWGRAFFIAD

Mae llawer o’m lluniau yn seiliedig ar y Preselau, lle rwyf wedi byw am hanner can mlynedd. Gallant esblygu o astudiaethau o le penodol – mae fy llyfrau braslunio yn llawn lluniau o dirwedd gartref a thramor, yn ogystal ag unrhyw beth arall sy’n bachu fy sylw.

Mae fy mhynciau yn esblygu o bethau yr wyf wedi’u gweld a’u hystyried: weithiau byddaf yn dechrau eto ar ben delwedd a daflwyd, ond weithiau  cadwaf rhai ohonynt fel math o balimpsest. Efallai y bydd y gwrthrych yn datblygu yn hwyr neu’n hwyrach wrth i’r gwaith ei hun esblygu, pan fydd cerddoriaeth siâp a lliw yn mabwysiadu golwg rhywbeth a welais neu a brofais unwaith, ond a anghofiais efallai tan yr eiliad honno – fydda i byth yn gwybod. Rwy’n gweithio arno nes ei fod yn teimlo’n iawn, gan ymateb i’r marciau cychwynnol mewn deialog gyda’r ddelwedd sy’n ymddangos, gan fwynhau’r elfen o serendipedd. Mae paentio yn y stiwdio yn aml yn rhaff dynn rhwng y byd ‘go iawn’ a’r byd dychmygol.