Aled Prichard-Jones.

BYWGRAFFIAD

Cefais fy ngeni a’m magu ym Mangor a bûm yn gweithio yn Sir Benfro fel Uwch Bensaer nes ymddeol yn 2000. Yna dechreuais baentio yn llawn amser ac rwyf bellach yn arlunydd sefydledig yn gweithio mewn olewau a phastel ac yn byw gartref yn fy ardal enedigol.

Mae fy ngwaith yn adlewyrchu’r cariad sydd gen i tuag at fynyddoedd Eryri a’r ysbrydoliaeth rwy’n ei gael ganddynt ar ôl treulio oriau’n eu cerdded ers pan roeddwn i’n blentyn.

Mae pasteli yn caniatáu imi weithio’n gyflym. Mae’r lliwiau llachar yn ddefnyddiol i bwysleisio effeithiau amrywiol golau ac awyrgylch tirweddau Eryri ac mae’r lliwiau gwych yn ddelfrydol ar gyfer blodau.
Mae fy mhaentiadau olew yn cynnwys golygfeydd cyfarwydd o fynyddoedd, morluniau, golygfeydd coetir a llynnoedd yn Eryri yn ogystal â phaentiadau o gopaon mynyddoedd anghysbell cyfarwydd.

Ers 2003 rwyf wedi arddangos yn eang ledled Cymru gydag arddangosfeydd unigol yn Oriel Albany, Caerdydd; Oriel yr Atig, Abertawe; Oriel y Bont, Aberystwyth,  Oriel Ynys Mon ac ym Mhlas Glyn y Weddw. Rwyf wedi arddangos mewn sioeau grŵp yn Artist Cymru’r Flwyddyn Neuadd Dewi Sant Caerdydd; Cymdeithas Frenhinol yr Artistiaid Morol, Orielau Mall a Ffair Gelf Battersea, (y ddwy yn Llundain). Mae fy ngwaith hefyd ar gael yn Oriel Lion Street, Y Gelli Gandryll; Oriel Mimosa, Llandeilo ac Oriel y Castell, Cricieth.

Credaf fod paentio mewn pastel ac olewau wedi ehangu cwmpas fy ngwaith a byddaf yn parhau i baentio yn y ddau gyfrwng yn y dyfodol.