Bron Jones (Celf)

ARTIST NEWYDD


CELF NEWYDD

Rocks Rise Tumultuous

Acrylig ar banel

Maint y Ddelwedd 39.5cm sgwâr

Maint wedi Fframio 54cm sgwâr

£600


CELF NEWYDD

Lichen Crusted Greys

Dyfrlliw a chyfrwng cymysg ar bapur

Maint y Ddelwedd 23.5cm x 24.5cm

Maint wedi Fframio 43cm x 44cm

£375


CELF NEWYDD

Carn Ingli Sentinel

Olew ar gynfas

Maint y Ddelwedd 22cm x 27cm

Maint wedi Fframio 37cm x 42cm

£380


CELF NEWYDD

Hills of Heather & Cluttered Scree

Acrylig ar fordyn pren

Maint y Ddelwedd 60cm x 31.5cm

Maint wedi Fframio 75cm x 46cm

£675


A Longing for Pembrokeshire

Acrylig a chyfrwng cymysg ar bapur

Maint y Ddelwedd 16cm x 11cm

£145


Linear Landscape III

Acrylig a chyfrwng cymysg ar fordyn

Maint y Ddelwedd 15cm sgwâr

£145


Linear Landscape VI

Acrylig a chyfrwng cymysg ar fordyn

Maint y Ddelwedd 14.5cm sgwâr

£145


Land of Crystal Caves – GWERTHWYD


This Ancient Gouged Land – GWERTHWYD


In the Company of Kites – GWERTHWYD


Enchanted Liminal Lines – GWERTHWYD


On the Quay – GWERTHWYD


Where Fishers and Quarrymen Gather – GWERTHWYD


Carn Ingli Beckons – GWERTHWYD