YMWADIAD

Ymwadiad Prisiau

Gall yr holl brisiau ar y wefan hon newid heb rybudd. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddarparu’r wybodaeth fwyaf cywir a chyfredol i chi, os bydd cynnyrch yn cael ei restru am bris anghywir oherwydd gwall teipio, ffotograffig neu dechnegol, neu gamgymeriad yn y wybodaeth brisio a dderbyniwyd gan ein cyflenwyr, bydd gan Oriel y Bont yr hawl i wrthod neu ddiddymu unrhyw archebion am gynnyrch a restrir ar bris anghywir.