Simon Jones.

BYWGRAFFIAD

Cefais fy ngeni yn Llandeilo a chyfunais gefndir mewn pensaernïaeth (BA, AADip) â chefndir paentiwr tirwedd. Rwyf wedi arddangos yn Orielau The Waterman, New Academy a Mall yn Llundain; yn bensaernïol rwyf wedi gweithio mewn swyddfeydd yn Llundain a Sydney. Am y pum mlynedd ar hugain diwethaf rwyf wedi bod yn darlunio prosiectau pensaernïol mawr yn ogystal â chwblhau comisiynau dyfrlliw ar gyfer cleientiaid proffil uchel. Cyhoeddir fy ngwaith mewn amryw o gyhoeddiadau ac rwy’n fwyaf adnabyddus am fy lluniau dyfrlliw, gan dynnu ysbrydoliaeth yn aml o’r dirwedd leol ac arfordir Gorllewin Cymru. Rwy’n Gymrawd Cymdeithas y Darlunwyr Pensaernïol, ac yn aelod o Gymdeithas Frenhinol Dyfrlliw Cymru.