Kerry Jones.

BYWGRAFFIAD

Dechreuais baentio yn ganol oed pan brynodd fy ngwraig set o baent dyfrlliw i mi fel anrheg Nadolig.

Cefais fy magu mewn ardal wledig ac rwyf bob amser wedi cael fy swyno gan hen ffermdai, bythynnod ac eglwysi sydd, yn anffodus, yn diflannu’n gyflym oherwydd pydredd neu foderneiddio. Rwy’n credu bod hyn yn rhoi ymdeimlad o hiraeth i lawer o fy ngwaith.

Er i mi gael fy ysbrydoli i weithio mewn dyfrliwiau i ddechrau, rwyf hefyd yn gweithio mewn olewau a phasteli. Gwnaf y rhan fwyaf o’m gwaith yn yr awyr agored sydd, rwy’n credu, yn rhoi ymdeimlad o uniongyrchedd i’m paentiadau.