Aneurin (Printiadau)


Y Tangnefeddwyr

Print prawf yr artist

Maint y Print 33cm x 23cm


Cynhaeaf

Print prawf yr artist

Maint y Print 38cm x 31cm


Martha

Print prawf yr artist

Maint y Print 33cm x 21cm


Arwerthiant

Print prawf yr artist

Maint y Print 39cm x 30cm


Alun – GWERTHWYD


Y Cardis – GWERTHWYD


Sêl Fferm Ceredigion – GWERTHWYD