Cysylltwch

ORIEL Y BONT
4 Heol y Bont
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PY

ORIAU AGOR
Llun– Gwener 10yb – 4.30yh
Sadwrn– 10yb – 5yh

Bydd yr Oriel a’r Gweithdy ar gau o Ddydd Sadwrn, 18fed o Ionawr hyd at fore Llun, 27ain Ionawr er mwyn cyflawni gwaith cynnal a chadw. 

RHIF FFÔN
01970 627307

EBOST
ymholiadau@orielybont.co.uk